Servicii privind materia contenciosului administrativ și fiscal

-cereri pentru obligarea autorităţilor publice locale/centrale să soluţioneze, în termenul legal, solicitările referitoare la un drept sau la un interes legitim;

-cereri pentru obligarea autorităţilor publice locale/centrale să emită sau să revoce un act administrativ;

-acţiuni în justiţie împotriva unei autorităţi publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere;

-îndeplinirea procedurilor prealabile sesizării instanţei de judecată;

– contestarea actelor administrativ-fiscale;

– urmărirea executării hotărârilor pronunțate în materie.